Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela Wielkanocy 30 kwiecień 2017

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY                                    30 kwietnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą niedzielę III Wielkanocną nasza Wspólnota parafialna przeżywa wizytację kanoniczną ks. Bp. Marka Solarczyka

2. Wczoraj dzieci ze szkoły muzycznej w liczbie 33 osób przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. W tym tygodniu będą uczestniczyli w białym tygodniu o godz. 1730 w nabożeństwie majowym i Mszy św.

3. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywy kierowane szczególnie do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na naszym osobistym powołaniu do głoszenia Dobrej Nowiny w świecie, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii. Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte na kartach Ewangelii.

4. W najbliższy poniedziałek rozpocznie się miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii o godz.1800, a pół godz. wcześniej czyli o 1730, będziemy celebrowali tak ukochane przez starszych i młodszych majowe nabożeństwo. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel jasnogórski.

5. W środę, 3 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. Porządek nabożeństw w naszej bazylice 700, 800, 1200 i 1800 . Uroczyście ponowimy też Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.

6. W pierwszy czwartek modlimy się o nowe powołania do służby Bożej w Kościele.

W pierwszy piątek msza wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu za wszelkie zniewagi nasze i świata całego o godz. 800 i 1800. Spowiedź święta podczas mszy św. sprawowanych w naszej bazylice. Kapłani udadzą się do chorych z posługą sakramentalną i zaniosą Jezusa w godzinach porannych. O godz. 21 – ej rozpocznie się czuwanie za ojczyznę. Zakończy msza św., o północy. Na modlitwę za naszą ojczyznę serdecznie zapraszamy!

 Pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z matek. Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi  za grzechy nasze i świata całego o godz. 800. Po wieczornej mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.

W pierwsze soboty modlimy się w intencji dobrego przygotowania do przyjęcia w naszej diecezji warszawsko – praskiej obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Peregrynacja rozpocznie się 2 września br.

7. Comiesięczna katecheza przed sakramentem chrztu św. dla rodziców i chrzestnych będzie przeprowadzona 10 maja (środa) o godz. 19.30 w sali parafialnej nr 131; wejście przez portiernię domu zakonnego od ul Kawęczyńskiej.

 8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.