Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu 23 marzec 2014 r.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                              23 marca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trzecia niedziela Wielkiego Postu.

2. W dzisiejszą niedzielę w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie salezjańskiej i parafialnej rekolekcjonistę ks. prał. dr  Kazimierza Ziółkowskiego proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Rekolekcje potrwają do środy włącznie. Program rekolekcji jest wydrukowany w naszej gazetce parafialnej i na stronie internetowej naszej parafii.

W czasie trwania rekolekcji kancelaria parafialna nie będzie czynna. (Od poniedziałku  do środy włącznie). Wraże losowych spraw można poprosić księdza dyżurnego przez portiernię domu zakonnego.

3. Jednocześnie, aby wspomagać duchową walkę o przemianę naszego życia, w okresie Wielkiego Postu możemy uczestniczyć w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej [w piątek] dla dzieci o godz.1645, dla młodzieży o godz.1930 i dla dorosłych o godz.1730 .  Zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym celebrujemy w niedzielę o godz.1700

 4. Pomimo że okres Wielkiego Postu jest czasem uprzywilejowanym w liturgii i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Do nich należy obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywać we wtorek, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Msza św. w naszej Bazylice o godz. 700; 800; 1200; 1800; 1930.

5. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, by życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy terminalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i wykonanie tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.

6. Spotkanie Rodziców dzieci, które mają przystąpić do Pierwszej Komunii Św. w tym roku szkoła muzyczna 31 marca 2014 r. o godz. 1900 w Sali teatralnej; szkoła podstawowa nr. 30 02 kwietnia 2014 r. o godz. 1900 w Sali teatralnej.

7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

8. Niech w obronie świętości życia wspomaga nas również Boże błogosławieństwo.