Ogłoszenia Duszpasterskie IV Niedziela W. Postu 26. 03. 2017 r.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                       26 marca 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu.

2. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Romana Wortolca salezjanina, pracownika wydawnictwa salezjańskiego, byłego dyrektora Ośrodka Misyjnego w Warszawie. Życzymy Mu obitych łask, asystencji Ducha świętego na czas prowadzenia rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii.

3. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy doroczne rekolekcje Wielkopostne. Program rekolekcji w niedzielę zgodnie z rozkładem niedzielnym. Od poniedziałku do środy godz. 700, 1200 i 1800. W środę msza św. o godz. 1200 dla chorych i cierpiących, którzy o własnych siłach mogą przybyć do bazyliki. Msza św. o godz. 800 będzie sprawowana w kaplicy w dniach rekolekcji bez kazania rekolekcyjnego.

4. Zachęcamy do udziału w Gorzkich Żalach w każdą niedzielę wielkiego postu o godz. 1700 z kazaniem pasyjnym i procesją eucharystyczną. W każdy piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową dzieci godz. 1645, dorośli godz. 1730, młodzież godz. 1930.

5. Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie.

6. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z matek. Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi  za grzechy nasze i świata całego o godz. 800. Po wieczornej mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa. W pierwsze soboty modlimy się w intencji dobrego przygotowania do przyjęcia w naszej diecezji warszawsko – praskiej obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Peregrynacja rozpocznie się 2 września br.

7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej zakrystii.