Ogłoszenia Duszpasterskie IV Niedziela Wielkiego Postu 15. 03. 2015 r.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                         15 marca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – czwarta niedziela Wielkiego Postu. 

2.  Serdecznie witamy ks. rekolekcjonistę Adama Węgrzyna salezjanina doktoranta biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i życzymy Mu, aby nas prowadził po drogach wiary, i przygotował nas do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

W niedzielę nauki rekolekcyjne będą głoszone na każdej Mszy św. według rozkładu obowiązującego w naszej parafii. Natomiast w kolejne dni Msze św. z naukami rekolekcyjnymi dla ogółu parafian będą odprawiane o godz. 700, 1200 i 1800. Na godz. 2000 zapraszamy młodzież szkół średnich, studiującą i pracującą oraz wszystkich, którzy nie mogą skorzystać z nabożeństw wcześniejszych.

W czasie trwania rekolekcji zapraszamy we wtorek 17 marca bm. Na godz. 1200 chorych, cierpiących, osoby starsze wiekiem na Msze św. połączoną z udzieleniem sakramentu namaszczenia. Pół godziny przed tą Mszą Świętą – okazja do spowiedzi św., gdyż sakrament namaszczenia chorych należy przyjmować w stanie łaski uświęcającej.

Rekolekcje zakończą się w środę – 18 marca.Tego dnia na każdej Mszy św. z naukami rekolekcyjnymi będzie można przystąpić do Komunii św. generalnej oraz przyjąć błogosławieństwo rekolekcyjne z udzieleniem odpustu.

W trakcie rekolekcji, podczas każdej Mszy św., spowiednicy będą pełnić dyżury w konfesjonałach.

3. Kancelaria parafialna w dniach rekolekcji będzie czynna (od poniedziałku do środy) przed południem od godz. 10 – 1130 i po południu od godz. 1600 – 1730.

4. W środę o godz.1730 nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Nie zapominajmy o modlitwie przed figurą Matki Bożej Wspomożycielce Wiernych, przed którą wielu ludzi wyprosiło potrzebne łaski.

5. W czwartek przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona i opiekuna Kościoła, patrona ojców, a także wielu z nas noszących jego imię od chrztu i bierzmowania. Msze Święte w naszym kościele o godz. 700,  800, 1200 i 1800.

6. Również tego dnia 19 marca obchodzić będziemy 10. rocznicę konsekracji biskupiej Abp. Henryka Hosera SAC. Dziękczynnej Mszy Świętej w 10 rocznicę konsekracji Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC, Biskup Diecezjalny Warszawsko-Praski, będzie przewodniczył w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana we czwartek, 19 marca 2015 roku o godzinie 18.00. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Pasterzu naszej diecezji.

7. Przypominamy o drodze krzyżowej w piątki o godz. 1645 – dzieci, 1730 – dorośli, 1930 młodzież, gorzkich żalach w niedziele o godz.1700

8. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego, książek religijnych i prasy katolickiej, rozprowadzanej w naszej parafii. Uczyńmy to w trosce o pogłębienie naszej wiary i przyjaźni z Bogiem.