Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela Bożego Miłosierdzia 28. 04. 2019

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                           28 kwietnia 2019

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).

2. Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Świąt Paschalnych w naszej wspólnocie. Jest naszą ogromną radością tak liczna obecność wiernych i budujące świadectwo wiary wyrażone w tych świętych dniach. Niech zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca prawdziwym pokojem.

3. Zapraszamy dzisiaj na godz. 1500 do naszej Bazyliki odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.).

4. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.

Taca dzisiaj przeznaczona na dzieła charytatywne Caritas w naszej diecezji.

 5. We wtorek 30 kwietnia obchodzimy uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski. Msza święta o godz. 700, 800, 1200, 1800.

Od środy 1 maja zapraszamy na nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej o godz. 1730.  Zachęcamy do śpiewu litanii także przy kapliczkach na terenie parafii i w domach. 

 

6. W piątek 3 maja przypada uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. w naszej Bazylice i Sanktuarium o godz. 700, 800, 1200, 1800. Ponieważ jest to uroczystość, w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

7. Pierwsza sobota miesiąca Intencja Mszy św. o godz. 800 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i świata całego. Po wieczornej Mszy św. zapraszamy na różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

8. W związku z dniami wolnymi w przyszłym tygodniu, które sprzyjają wyjazdom i innym inicjatywom urlopowym nie będzie katechezy przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w I środę miesiąca. Katecheza ta jest przełożona na następną środę, czyli na  8 maja, godz. 1900. Rodziców i chrzestnych zapraszamy do sali nr 131, wejście od ul. Kawęczyńskiej przez portiernię domu zakonnego.

9. Msza św. dziękczynna za wszelkie dobro, jakie w duszach uczestników zrodziła pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, będzie odprawiona 1 maja (środa) o godz. 1800. Uczestników tego wyjazdu i wszystkich sympatyków pielgrzymowania z bazyliki zapraszamy do wspólnej modlitwy.