Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Bożego Miłosierdzia

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,                                           23 kwietnia 2017 r.

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

2. W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).

Zachęcamy w dzisiejszą niedzielę 23 kwietnia do odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 1500 we wspólnocie parafialnej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. ZAPRASZAMY!

3. Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

4. We wtorek, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Tego dnia pamiętajmy w naszych modlitwach i o Ks. Bp. Marku Solarczyku, który obchodzi swój dzień imienin.

5. W najbliższą sobotę o godz. 1100 dzieci klas III ze szkoły muzycznej, po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa w Komunii Świętej. Otoczmy dzieci rodziców naszą modlitwą.

Msza św. o godz. 1200 odprawiana w bazylice  w sobotę 29 kwietnia zostanie odprawiona w kaplicy od ulicy Siedleckiej. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

6. W następną niedzielę czyli 30 kwietnia w naszej parafii będziemy gościli Jego Ekscelencję Ks. Bp. Marka Solarczyka, który przyprowadzi w naszej parafii wizytację kanoniczną. O godz. 1300 młodzież, która przygotowywała się do Sakramentu Bierzmowania przez dwa lata otrzyma sakrament dojrzałości.

7. Dobrą tradycją w naszej Bazylice jest czytanie przez dorosłe osoby świeckie tekstów Pisma św. podczas Mszy św., szczególnie w dni powszednie, kiedy to ministranci są zajęci w szkołach. Dlatego chętnych do takiej posługi w maju zapraszamy do wpisywania się w grafik udostępniony w zakrystii, a wszystkim dotychczas zaangażowanym w tę formę ubogacania nabożeństw liturgicznych składamy gorące podziękowanie.

8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej zakrystii.