Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela Palmowa 13. 04. 2014 r.

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                                     13 kwietnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.

2. Dziś o godz. 1700 ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i procesja Eucharystyczna.

3. Kancelaria parafialna czynna będzie do środy. W czasie Triduum Paschalnego kancelaria nie będzie czynna.

4. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz.1000. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

5. Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia.

Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu za tak wielkie dary. I choć dla uczczenia Najświętszego Sakramentu zostało ustanowione osobne święto – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem, a obchodzone już po zakończeniu okresu wielkanocnego, spróbujmy jednak również w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu na adorację i dziękczynienie.

 Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. Msza św. Wieczerzy Pańskie będzie sprawowana przez wszystkich kapłanów naszej parafii o godz.1800.  Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Adoracja Najświętszego Sakramentu po liturgii do godz. 2100. Tego dnia taca zbierana będzie przeznaczona dla ubogich.

Nie będzie mszy św. w godzinach przedpołudniowych o 700; 800;1200.

6.Wielki Piątek rozpoczniemy o godz. 1500 nowennę do Bożego Miłosierdzia. Po nowennie rozpoczniemy Drogę Krzyżową w Bazylice.  

7. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.  Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcamy również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.

Liturgię Męki Pańskiej będziemy sprawować o godz. 1800, za uczestnictwo w adoracji Krzyża można uzyskać odpust zupełny.  Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Adoracja od godz. 700 – 2100.

7. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św.Liturgia Wigilię Paschalną powinno się celebrować późnym wieczorem. W naszej Bazylice będzie sprawowana o godz. 1800. Zabieramy świece.  Błogosławienie pokarmów rozpoczniemy od godz.700 – 1700 i będzie się ono odbywało co, pół godziny. W tym czasie będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Postarajmy się zatem tak zaplanować nasze przyjście do kościoła, abyśmy mogli zatrzymać się choć 15 min. na adoracji. Wielką Sobotę drugi dzień nowenny do Bożego miłosierdzia zapraszamy na godz. 1500.

SPOWIEDŹ w naszej BAZYLICE W WIELKI PIĄTEK i WIELKĄ SOBOTĘ OD GODZ. 800 1700.

8. Rezurekcja w poranek WIELKANOCNY o godz. 600 ( nie będzie mszy św. o godz. 700) O godz. 1730 trzeci dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia, w następne dni nowenna będzie odprawiana o g. 1730. W pierwszy i drugi dzień Świąt nie ma mszy św. o godz. 1930.

9 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.