Ogłoszenia Duszpasterskie – Pierwsza Niedziela Adwentu 27 listopada 2016

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                        27 listopada 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Jak Apostołów, tak każdego z nas Pan Jezus posyła, abyśmy świadczyli, że tylko w Panu Bogu pełnym miłości i miłosierdzia człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście.

2. Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas warto dobrze wykorzystać dla odkrycia w sobie apostolskiego powołania. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela. Wpatrujmy się w Maryję podążającą do swej krewnej Elżbiety i starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratną. Do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszej bazylice codziennie o godz. 700, zapraszamy dzieci, młodzież we wtorki i czwartki o godz. 700. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w naszej Bazylice.

4. Dziś spotkanie rodziców dzieci, które mają w tym roku szkolnym przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej po Mszy św. o godz. 11. 30 (szkoła muzyczna), a jutro w poniedziałek spotkanie rodziców dzieci szkoły nr.30 i szkoły nr. 354 o godz. 19. 00 (sala teatralna).

5. We wtorek rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Niepokalanej o godz. 1730.

6. W rozpoczynającym się tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Msza św. o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego o godz. 1800. Pierwszy piątek spowiedź podczas wszystkich Mszy św. sprawowanych w Bazylice. Msza wotywna o Sercu Pana Jezusa o godz. 800 i 1800. Odwiedziny chorych w godzinach porannych. Zapraszamy na czuwanie za Ojczyznę. Rozpocznie się w piątek apelem jasnogórskim, a zakończy Mszą św. o północy. W pierwszą sobotę Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 800. Różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie po mszy św. o godz. 1800. Zakończenie Apelem Jasnogórskim.

7. Od dzisiaj możemy nabywać w naszej zakrystii opłatki, które święcimy w dzisiejszą niedzielę i świece na stół wigilijny.

8. Za tydzień, w drugą niedzielę Adwentu, przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. W kościele odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy temuż Kościołowi.

9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.