Ogłoszenia Duszpasterskie Pierwsza Niedziela W. Postu 18 lutego 2018

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                       18 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.

2. W dniu jutrzejszym rozpoczynamy rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży, którzy uczęszczają do szkół na terenie naszej parafii. Nauki będą głoszone przez Siostry Salezjanki, s. Iwona Szymanik i s. Marzena Lata. Spotkania rekolekcyjne w grupach o godz. 900, 1000, 1100.

3. Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo drogi krzyżowej zapraszamy w piątek o godz.1645 dzieci, o godz. 1730 dorośli, 1930 młodzież, a na gorzkie żale w niedzielę o godz. 1700.

4. Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach 11 – 14 marca 2018 r.

5. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

6. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach, których polecamy Bożej opiece.

7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.