Ogłoszenia Duszpasterskie Świętej Bożej Rodzicielki 01 stycznia 2020 r.

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI                                             1 stycznia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

W Nowy Rok nie będzie Mszy św. o godz. 19.30

2. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Syna Bożego, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Świętego Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. A my, jako powołani do głoszenia światu Chrystusowej Ewangelii, nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

3. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.

4. W liturgii Kościoła przeżywamy tajemnice okresu Narodzenia Pańskiego. W piątek, 3 stycznia, wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]” (2,21). Choć jest to dowolne liturgiczne wspomnienie, tego dnia do codziennej modlitwy dołączmy choćby kilka wezwań z Litanii do Imienia Jezus.

 

5. Przypominam, że w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej; pierwszy piątek miesiąca – dzień Komunii Świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za wszystkie grzechy nasze i świata, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień naszego oddania Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Serdecznie zapraszam na adorację w naszej Bazylice w piątek po Mszy św. o godz. 1200. W sobotę po wieczornej Mszy św., różaniec przy Wystawionym Najświętszym Sakramencie

6. Nowy Rok jest dla nas wielką tajemnicą. Nie wiemy co nas w nim spotka. Wiemy ile za nami, a co nas czeka – to może wiedzieć jedynie Pan Bóg. Jesteśmy w pełni świadomi zadań, których trzeba będzie się podjąć. Zawsze rodzi się obawa, czy podołamy, czy nie zabraknie sił i zdolności…Pragnę wszystkim Drogim Parafianom i Gościom, życzyć szczęśliwego Nowego Roku 2020. Niech Bóg obdarza wszystkim swoim błogosławieństwem i potrzebnymi darami, pokojem i miłością. Choć Nowy Rok to niewiadoma to jedno jest pewne – nie jesteśmy sami, z nami jest Bóg, a On jest Panem historii i czasu. Niech nas wszystkich wspiera, prowadzi bezpiecznymi drogami oraz chroni od zła i niebezpieczeństw.