Ogłoszenia Duszpasterskie V Niedziela Wielkiego Postu 07 kwietnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.  Dzisiaj obchodzimy V niedzielę Wielkiego Postu.

2. W dzisiejszą niedzielę wymiana tajemnic różańcowych o godz. 1630.

3. Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas na ziemi sakrament pokuty. Pozwólmy Bogu obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować na nadchodzące święta. Spowiedź w naszej Bazylice i Sanktuarium codziennie w czasie sprawowanych Mszy św. o godz. 700, 800, 1200, 1800,

4. Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym dziś i w przyszłą niedzielę o godz. 1700

5. Mękę Chrystusa będziemy rozważali podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek dzieci o godz. 1645, dorośli o godz. 1730, młodzież 1930.

6. Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy błogosławieństwa palm i odczytamy fragment Ewangelii upamiętniający wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

Procesja z palmami o godz. 1130, podczas Mszy św. sprawowanej dla dzieci.

7. Wielki Poniedziałek 15 kwietnia  o godz. 1800 młodzież naszej parafii otrzyma z rąk ks. Bp ordynariusza Romualda Kamińskiego sakrament bierzmowania. Pamiętajmy o przystępujących do sakramentu bierzmowania w naszych modlitwach.

8. Od dzisiejszej niedzieli do środy ks. proboszcz głosi rekolekcje na Woli w parafii św. Wojciecha.

9. Solenizantom i jubilatom składamy życzenia obfitych Bożych darów.

10. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej tygodnika: „Idziemy”.