Ogłoszenia Duszpasterskie V Niedziela Wielkiego Postu

Piąta NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                            6 kwietnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywana dziś piąta niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w okres rozpamiętywania Męki Pańskiej. Starajmy się przeżywać ten czas w większym skupieniu, wygospodarowując chwile w ciągu dnia, rano lub wieczorem na choćby krótkie rozważanie męki Pańskiej czy to czytając jej opis w Ewangeliach, czy też rozważając codziennie jedną stację Drogi Krzyżowej. W dniu dzisiejszym zapraszamy do naszej Bazyliki na g.1530  „Sen o Krzyżu”.

2. Dzisiaj nie będzie spotkania Kół Żywego Różańca. Spotkanie jest przeniesione na niedzielę Palmową o g. 1630. Następna niedziela to niedziela Palmowa, na wszystkich Mszach Świętych poświęcenie palm.

3. Przypominamy, że w okresie Wielkiego Postu w naszej parafii odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa [w piątek] dla dzieci o godz. 1645 dla młodzieży o godz.1930 i dla dorosłych o godz.1730. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz.1700’ Tych, którzy z powodu obowiązków czy to rodzinnych, czy zawodowych nie mogą uczestniczyć w wielkopostnych nabożeństwach, zachęcamy do indywidualnego rozważania męki Pańskiej. Można to również uczynić w gronie rodzinnym, wprowadzając stopniowo dzieci w tę praktykę.

4. Zapraszamy wszystkich kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania na spotkanie formacyjne tradycyjnie w II środę miesiąca, czyli: 9 kwietnia o godzinie: 19.00. Spotykamy się wszyscy w środku Bazyliki. Obecność na spotkaniu formacyjnym jest obowiązkowa!!!

5. W dniu 11 kwietnia o godz. 1900 rozpoczniemy DROGĘ KRZYŻOWĄ ulicami naszej parafii. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej przejdzie ulicami: Bazylika NSJ – ul. Otwocka – ul. Łochowska – ul. Łomżyńska – ul. Grajewska, ul. Siedlecka – ul. Otwocka – Bazylika NSJ. Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału, abyśmy w ten sposób dali świadectwo naszej żywej wiary.

6. Zbliża się szybkimi krokami dzień kanonizacji Bł. Jana Pawła II. Niech ten dzień będzie wyczekiwany w naszych rodzinach i odpowiednio przygotowany: spowiedź, wspólne uczestnictwo we Mszy świętej, czekający domowy ołtarz. To rodzinne miejsce modlitwy niech będzie uroczyste: biały obrus, kwiaty, zdjęty ze ściany – może już trochę przykurzony – obraz Papieża. Przeczytajmy wspólnie papieskie dokumenty i homilie wygłoszone w czasie pielgrzymek do Polski. Zapalmy świecę na stole (może być to jeszcze do końca nie wypalona świeca wigilijna Caritasu), niech ten domowy stół, tak jak gromadzi w wokół bł. Jana Pawła II. Tak, jak każdy przy domowym stole może kroić chleb do woli – by się nasycił, tak teraz niech każdy z domowników karmi się do woli – Jego nauczaniem.

7. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary składane na tace jak i indywidualne oraz składane do skarbonek w świątyni składam gorące podziękowanie wszystkim, którzy złożyli ofiarę przy krzyżu, na kwiaty do Bożego Grobu.

8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.