Ogłoszenia Duszpasterskie VIII Niedziela Zwykła 03 marca 2019

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                     3 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Nie bądźmy obojętni – jeszcze wielu potrzebują naszego przykładu i wytężonej modlitwy.

2. Dzisiaj o godz. 1700 spotkanie Kół żywego różańca, o godz. 1730 nabożeństwo eucharystyczne i procesja eucharystyczna po Bazylice.

3. Dnia 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz.700, 800, 1200, 1800. O godz. 1000 szkoła muzyczna, o godz. 1050 szkoła podstawowa nr. 30

Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. Przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

W najbliższą środę nie będzie nowenny do Matki Bożej.

4. W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w osobistej modlitwie o błogosławione owoce wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym.

5. Od piątku rozpoczynamy sprawowanie nabożeństw Drogi krzyżowej.

 Do rozważania wydarzeń z ostatnich godzin Chrystusa zapraszamy

– Dzieci będę odprawiały swoją Drogę krzyżową o godz. 1645,

– Dorośli o godz. 1730

– Młodzież o godz. 1930.

6. Adoracja w Piątki Wielkiego Postu po Mszy św., o godz. 1200, zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu przed Drogą Krzyżową dla dzieci.

7. W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie Gorzkich żali, o godz. 1700

8. Dnia 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Do modlitwy w ich intencji zapraszamy podczas wieczornej Mszy Świętej.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Można nabyć tygodnik Idziemy w zakrystii kościoła.