Ogłoszenia Duszpasterskie XVIII Niedziela zwykła 31 lipca 2016

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                            31 lipca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dobiega końca piękny festiwal wiary i młodości, jaki przez ostatnie 10 dni przeżywaliśmyw naszej Ojczyźnie podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny moment dni młodzieży – tzw. Msza posłania pod przewodnictwem papieża.

2. Jutro będziemy przeżywać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech wspomnienie tego patriotycznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.

3. Również jutro rozpoczyna się sierpień, miesiąc wielu ważnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny, miesiąc pieszych pielgrzymek do tronu Jasnogórskiej Madonny oraz miesiąc wytężonej pracy przy żniwach. Wesprzyjmy modlitwą nasz kraj i podejmujących trudy pielgrzymki bądź pracy na polu. Niech będzie to również dar całkowitej lub czasowej abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza od alkoholu. To dobra okazja, by ćwiczyć wolę i ducha.  Tych, którzy z różnych powodów nie mogą wyruszyć na pielgrzymi szlak, zachęcamy do szczególnej łączności modlitewnej z pielgrzymującymi. Wspólnie w naszej bazylice będziemy się modlić w intencji wszystkich będących w drodze w czasie Apelu Jasnogórskiego od 6 sierpnia do 14 sierpnia o g. 21 – ej.

4. Chrzestnym i rodzicom dzieci, które mają być ochrzczone w najbliższym czasie przypominamy, że comiesięczna katecheza przygotowująca do sakramentu chrztu św. będzie przeprowadzona w I środę sierpnia (3 sierpnia) o godz. 19.00 w sali parafialnej nr. 131. Wejście przez portiernię domu zakonnego od ul. Kawęczyńskiej. Według rozporządzenia władz duchownych w naszej diecezji normalnie udział w katechezie jest obowiązkowy.

5. Święty Franciszek z Asyżu żywił wyjątkową miłość do Maryi. Opieką otoczył kaplicę pw. Matki Bożej Anielskiej, zwanej Porcjunkulą, której rocznica poświęcenia przypada 2 sierpnia. W tej kaplicy Święty Franciszek otrzymał słynny odpust, który papieże zatwierdzili i którym objęli cały Kościół właśnie na dzień rocznicy jej poświęcenia.

Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga oraz wypełnienie zwykłych warunków odpustu, czylistan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.

Odpust można zyskać od południa dnia 1 sierpnia do północy
2 sierpnia i ofiarować za siebie lub za kogoś ze zmarłych. Korzystajmy z tej łaski darowania kar doczesnych za grzechy już odpuszczone nam w sakramencie pojednania.

6. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.W czwartek w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętego proboszcza z Ars. Naszą modlitwę ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania.

7. W pierwszy piątek Msza św. wotywna o Sercu Pana Jezusa o godz. 800.

W piątek zapraszamy na modlitwę adoracyjną. Rozpoczniemy o godz. 1500 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Modlitwa będzie trwała przy ołtarzu Serca Jezusowego.  Będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Adorację zakończymy nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Mszą Świętą wotywną o Bożym Sercu.

8. W pierwszą sobotę miesiąca będziemy obchodzić święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy w tym dniu na Msze Święte o godz. 700, 800, 1200 Warto uświadomić sobie, że każda Eucharystia jest naszym wejściem na górę Przemienienia i kontemplacją Chrystusowego oblicza. Tego dnia Msza św. o godz. 1800 z niedzieli. Po wieczornej Mszy Świętej odprawimy nabożeństwo różańcowe, przy Najświętszym Sakramencie.

9. Obchodzącym w tym tygodniu swoje osobiste uroczystości, zwłaszcza urodziny i imieniny, przekazujemy zapewnienie o naszej życzliwości. Swoje pozdrowienia kierujemy do korzystających z wakacyjnego odpoczynku. Pomódlmy się także o życie wieczne dla ostatnio zmarłych parafian.

10. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej zakrystii.