Ogłoszenia Duszpasterskie XXVIII 13 października 2019

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                     13 października 2019

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Obchodzimy w dzisiejszą niedzielę XIX Dzień Papieski, w całej Polsce oraz w środowiskach polonijnych, pod hasłem ,,Wstańcie, chodźmy!” Słowa tenawiązują do tytułu książki św. Jana Pawła II z 2004 r. Tegoroczne obchody wpisują się w 40. rocznicę I pielgrzymki papieża – Polaka do Ojczyzny, a także 20. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, której owocem było powstanie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jak pamiętamy, głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Z tych środków między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin. Dlatego polecam tę dzisiejszą zbiórkę życzliwości parafian.

2. Jutro Dzień Edukacji Narodowej nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

3. W środę, 16 października, przypada 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.  Dziś Panu Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę św. papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.

4. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”. Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”. Codziennie w naszej  Bazylice i Sanktuarium  różaniec o godz. 1730

5. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej. Tygodnika „Idziemy”.

6. W okresie jesienno – zimowym, zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu do naszej Bazyliki i Sanktuarium w piątki po Mszy św. o godz. 1200. Zakończenie adoracji przed wieczorną Mszą św. Od poniedziałku do czwartku zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 1500. Nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu. Świątynia będzie otwarta.