Ogłoszenia Duszpasterskie XXX Niedziela zwykła 27 października 2019

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                              27 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przeżywamy 30. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.

2. W tym tygodniu, w środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszej Bazylice i Sanktuarium będą one sprawowane według następującego porządku 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1800. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

Z racji Uroczystości, można spożywać 1 listopada pokarmy mięsne.

3.  2 listopada, w sobotę obchodzimy  wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszej Bazylice i Sanktuarium będą sprawowane  Msze Święte w godz. 700, 800, 1200, 1800. O godz. 1700, procesja za zmarłych z modlitwą wypominkową w Bazylice. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

4. W  listopadzie nie ma pierwszego piątku miesiąca. Zachęcamy do korzystania sakramentu pokuty w tych dniach zwłaszcza, że z daru odpustu możemy skorzystać tylko z czystym sercem. Również nie ma pierwszej soboty miesiąca. Zapraszamy na różaniec z wypominkami za zmarłych od 3 listopada o godz. 1730.

5. W naszej parafii powstaje męska róża różańcowa. zapisujemy mężczyzn do męskiej róży różańcowej. Chętnych mężczyzn prosimy o kontakt osobisty z Księdzem Proboszczem. Po Mszach św. w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej.  To tylko jedna dziesiątka różańca, która nie wiele zajmuje czasu w ciągu dnia. ZAPRASZAMY!!! 

6. Dzisiaj rozpoczyna się w Warszawie Festiwal Muzyki Sakralnej Stanisława Moniuszki. Na 6 koncertach Festiwalu zabrzmi ponad 30 utworów religijnych Stanisława Moniuszki, w tym wszystkie najważniejsze – msze, Litanie Ostrobramskie, kantaty i znaczące utwory chóralne, w tym zupełnie nieznane. Jest to pierwsze na tak szeroką skalę przedsięwzięcie, prezentujące tę niezwykle ważną, a niemal zapomnianą część jego dorobku.

Honorowy patronat nad Festiwalem objął ks. biskup Romuald Kamiński, ordynariusz Warszawsko-Praski.

Koncert inauguracyjny w naszym Sanktuarium dzisiaj o godz. 16,wystąpią soliści, Chór Filharmonii Narodowej i  Orkiestra Polskiego Radia, całość poprowadzi Michał Klauza.

Kolejne koncerty będą się odbywać w soboty i niedziele, do 24 listopada, w kościołach prawobrzeżnej Warszawy.

Festiwal został zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki w ramach obchodów 200-lecia urodzin kompozytora. 

Szczegóły programu i całego Festiwalu na afiszu wywieszonym w Bazylice.

7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.