Oratorium od 1 września – Zapraszamy

Od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00 zaprszamy do naszego Oratorium, gdzie organizowane są zajęcia dla dzieci i młodziezy: gry i zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji, a takze koła zainteresowań, między innymi spotrowe, plastyczne, muzyczne i teatralne.