Ostatnia droga ks. Romana Murawskiego

Dnia 3 lutego odbył się Bazylice pogrzeb ks. prof. dra hab. Romana Murawskiego sdb, pracownika naukowego UKSW, jednego z najwybitniejszych katechetyków polskich. Ks. R. Murawski zmarł w 86 roku życia, 68 roku ślubów zakonnych i 61 roku kapłaństwa.W latach 1955-1960 studiując prawo kanoniczne na warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej ks. Roman był duszpasterzem i katechetą w Bazylice. Ponownie wrócił do Bazyliki w latach 1963-1966 jako kierownik katechizacji po studiach psychologii na KUL-u.Mszy pogrzebowej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, a homilię pogrzebową wygłosił ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek sdb.