ks. Edmund Modzelewski sdb

Zakres obowiązków: proboszcz, dziekan dekanatu praskiego, dyrektor (przełożony) domu zakonnego, opiekun Kół Żywego Różańca, wspólnoty Totus Tuus, opiekun duchowy kręgu Kościoła Domowego, kapelan Rycerzy Jana Pawła II, kancelaria.