Panno święta, co w Ostrej świecisz Bramie…

Spełniając często kierowane do nas prośby, rozpoczęliśmy przygotowania do pielgrzymki do Wilna (Litwa). Głównym celem naszego pielgrzymowania jest modlitwa przed cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie i pogłębienie znajomości kultu Miłosierdzia Bożego poprzez nawiedzenie dawnego klasztoru św. s. Faustyny – szczególnie ważne dla tych, co nawiedzili już  rodzinnych strony Świetej (Głogowiec, Świnice Warckie) lub Płock. Wtedy dla ukoronowania "szlaku Miłosierdzia" pozostanie nam tylko Kraków-Łagiewniki.

Pielgrzymka do Wilna odbyłaby się w dn. 15-18 maja 2015 r. i miałaby następujący program: 

Dzień 1: wyjazd z Warszawy spod Bazyliki o godz 6.00 – Różanystok (sanktuarium maryjne) – Studzieniczna – sanktuarium, przejazd na Litwę (Ogrodniki) – przyjazd do Wilna , obiadokolacja.

Dzień 2: Wilno – kościół św.Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie, katedra z kaplicą św. Kazimierza, Ostra Brama, uniwersytet i kościół św. Jana, cerkiew św. Ducha, kościoły św.Anny i oo. bernardynów, kościół św. Ducha i kościół Miłosierdzia Bożego, dawny klasztor św. Siostry Faustyny, obiadokolacja.

Dzień 3: Troki – muzeum na zamku Witolda (na wyspie), świątynia karaimska (kinesa), przyjazd do Wilna – Ponary – miejsce martyrologii z okresu II wojny światowej, obiadokolacja.

Dzień 4: Wilno – Kowno (Stare Miasto, kościół Witolda, katedra, Dolinka Mickiewicza) – klasztor w Pożajściu pod Kownem – wyjazd w drogę powrotną – przyjazd do Warszawy w godz. wieczornych.

Noclegi byłyby w hotelach (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami), a posiłki stanowiłyby śniadania i obiadokolacje. Nad organizacją i przebiegiem pielgrzymki czuwałby pilot z przewodnikiem. Warunki finansowe podamy po ostatecznym zatwierdzeniu bazy pielgrzymkowej, biorąc pod uwagę również aktualny kurs euro. Wstępnie zakładamy, że koszty powinny się zamknąć kwotą niewiele przekraczającą 500 zł + ok. 20 Euro za wstępy do muzeów i opłatę przewodników.

Wpłatę zaliczkową w wysokości 150 zł należy uregulować do końca stycznia 2015 r. Będzie to wiążące potwierdzenie złożonej wcześniej deklaracji. Zaliczka jest niezbędna do rezerwacji zakwaterowania, posiłków, przejazdu, itd.

W razie wycofania kwota ta nie podlega zwrotowi. Natomiast będzie można wskazać osobę, która pojedzie w zastępstwie. Możliwe jest również zastępstwo kogoś z listy rezerwowej. Wtedy rozliczenia zaliczki dokonują strony zainteresowane między sobą.