Paschalna dekoracja Bazyliki NSJ

Dekoracje ciemnicy, grobu Pańskiego czy samej Bazyliki zawsze budziły zainteresowanie parafian i gości. W tym roku paschalny wygląd Bazyliki jest dziełem s. Marty (ciemnica i dekoracje kwiatowe) i Adama Wieczorka, który projektował i wykonał dekorację grobu Pańskiego.