Patriotyczny koncert chóru "Harfa"

5 listopada w naszej Bazylice będziemy gościli chór męski Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa” w Warszawie. Okazją jest 110-rocznica powstania tegoż chóru.

Najpierw chór zaprezentuje się w oprawie muzycznej Mszy św. o godz. 1800 wykonując śpiewy mszalne z Missa in honorem „Resurectioni de Nomine Jesu Christi”. Natomiast w koncercie bezpośrednio po Mszy św. usłyszymy m. in. repertuar o treściach patriotycznych (Sztandary polskie na Kremlu, Pożegnanie, O mój rozmarynie, Marsz I Brygady, itp). Chórem dyryguje Paweł Choina, a na fortepianie akompaniować będzie Joanna Laszczkowska. Partie solowe wykonają Marta Włodarczyk (sopran) i Tadeusz Adamczyk (baryton).

Koncert daje okazję do nabycia wcześniejszych nagrań chóru „Harfa”. Wstęp wolny.

Następny koncert  chóru „Harfa” w naszej Bazylice odbędzie 6 stycznia, po Mszy św. o godz. 13.00, a w programie koncertu są kolędy.