Pielgrzymka do Częstochowy

Jasnogórskie Sanktuarium Królowej Polski w Częstochowie jest kolejnym miejscem, do którego chcemy pielgrzymować. Ten wyjazd szczególnie polecamy członkom Straży Honorowej jako sposób na mobilizację swej aktywności.  Dlatego jednym z realizowanych wspólnie punktów pielgrzymki będzie konferencja pt. „Wynagrodzenie Sercu Jezusowemu szkołą życia chrześcijańskiego”. Wspólnie również odprawimy Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich. Jednak głównym celem pielgrzymki jest modlitwa przed obrazem Jasnogórskiej Królowej Polski. Sprzyjać temu będzie wspólny udział we Mszy św. w kaplicy cudownego obrazu.

Pozostały czas będzie można wykorzystać na osobistą modlitwę, zwiedzanie, posiłek, odpoczynek, itp. Godziny i sposób realizowania wspólnych punktów pielgrzymki zostanie podany w autokarze. Tam też będzie można zgłaszać własne sugestie co do sposobu i przebiegu pielgrzymki.

Koszt pielgrzymki obejmujący przejazd i ubezpieczenie wynosi 60 zł od osoby. Wyjazd 15 listopada (sobota) o godz. 7.00 z parkingu przed Bazyliką. Wyjazd z Częstochowy do Warszawy ok. godz. 17.00.  

Zapisy na pielgrzymkę przyjmujemy w kancelarii parafialnej, w zakrystii lub pocztą elektroniczną.