Pielgrzymka do Lourdes

Informujemy, że planowana i przygotowywana od dłuższego czasu pielgrzymka do Lourdes (Francja),  przy okazji do Barcelony o Montserrat w Hiszpanii najprawdopodobniej odbędzie się w dn.1-6 października br., według zapowiadanego wcześniej programu. Osoby zgłoszone oraz ewentualni chętni powinni jak najszybciej skontaktować się z organizatorem (tel. 600 090 231) i opłacić część kosztów w kwocie 2 tys. zł, m. in. za bilety lotnicze.