Pielgrzymka do Lublina i Lubartowa

Również pielgrzymką można uczcić 100-rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. To właśnie chcieli pokazać parafianie i przyjaciele Bazyliki NSJ wybierając Lublin jako główny cel swojego pielgrzymowania, miasto które jako siedziba Rządu Tymczasowego, zapisało się w historii dążenia Polaków do niepodległości. Z pewnością dobrze przysłużył się umacnianiu niepodległości Katolicki Uniwersytet Lubelski założony w 1918 r. Także obraz Matki Bożej Częstochowskiej w lubelskiej katedrze dla wielu Polaków ze względu na stalinowskie czasy tzw. łez Matki Bożej przypomniał o obowiązku szacunku i miłości wobec Ojczyzny. W przyszłym roku będzie akurat 70-rocznica tego wydarzenia. W Lublinie bardzo wyraźnie się czuje wspólnotę dróg wiary, patriotyzmu i zwykłej ludzkiej radości życia. Nam to chyba się udało przeżyć?