Pielgrzymka do Lublina

Na dzień 22 września (sobota) w ramach comiesięcznego pielgrzymowania parafianom i przyjaciołom Bazyliki NSJ proponujemy autokarową pielgrzymkę do Lublina.

W głównym zarysie na program pielgrzymki złożą się: modlitwa przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Płaczącej w lubelskiej katedrze (zdarzenie miało miejsce 3 lipca 1949 r.) i zwiedzanie Starówki, wizyta w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ( zwiedzanie, Msza św., obiad) oraz zapoznanie się z tragedią, jaką dla wielu tysięcy ludzi był obóz na Majdanku.

Dlaczego Lublin? Bo w następnym roku jest 80-rocznica płaczu Matki Bożej w Lublinie. Bo w tym roku jest 100-rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bo w tym roku obchodzimy 100-rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny, a Lublin poprzez Ignacego Daszyńskiego i jego Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej zostawił na tyle wyraźny ślad w dążeniu do odzyskania niepodległości, że Józef Piłsudski wystosował do niego specjalne podziękowanie za prawdziwie obywatelską pracę, której dokonał, by ułatwić powstanie pierwszego rządu Polski. Marszałek podkreślił również, że Daszyński nie wahał się poświęcić swojej osoby dla dobra sprawy, aby tylko dojść do porozumienia się rozbieżnych środowisk.

A wreszcie nasz wikary w Lublinie studiował i bardzo to miasto polubił.

Oprócz Lublina chcemy również zwiedzić XVIII-wieczną Bazylikę św. Anny w Lubartowie, wybudowaną wg projektu Pawła Fontany.

Zgłoszenia do udziału w pielgrzymce przyjmujemy od niedzieli – 29 lipca. Mamy nadzieję, że do tego czasu uda nam się ustalić ostateczny program i koszty.