Pielgrzymka do Polskiego Nazaret

Pierwszym świętym miejscem, do którego chcemy w tym roku pielgrzymować po rozpoczęciu sezonu pielgrzyma wyjazdem na Misterium Pasyjne w Czerwińsku, jest Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, zwane również Polskim Nazaret. Jednodniową pielgrzymkę autokarową do tego miejsca planujemy odbyć 27 kwietnia.

Ramowy program tego dnia obejmuje następujące wydarzenia:

Godz. 700 – odjazd z pl. Ks. Lauferskiego przed Bazyliką NSJ;

Godz. 1100 – spotkanie z duszpasterzem w Sanktuarium, który zapozna nas z dziejami i misją Polskiego Nazaret;

Godz. 1200 – Msza św. (wspólna dla wszystkich pielgrzymów);

Godz. 1315 – obiad

Godz.1400–1630– zwiedzanie miasta z przewodnikiem

Godz. 1630 – wyjazd w drogę powrotną

Opłata za udział w pielgrzymce wynosi 85 zł od osoby i stanowi pokrycie kosztów autokaru, ubezpieczenia, przewodnika i obiadu.

Uczestnictwo w pielgrzymce można zgłaszać u wikarego (504 778 503), w kancelarii lub w zakrystii po nabożeństwach. Zgłoszenia przyjmowane są również pocztą elektroniczną (kancelaria.nsj@gmail.com) lub telefonicznie  (22/518 61 35) w godzinach otwarcia kancelarii.