Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych

Zapraszamy na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnych w Skarżysku Kamiennej
(MB. Ostrobramska) i w Gidlach (MB. Gidelska) w sobotę 8 października.

Szczególne zaproszenie kierujemy do Orszaku Procesyjnego, Żywego Różańca, Straży Honorowej NSJ i Totus Tuus.
Wyjazd o godz. 6.00 rano z przed Bazyliki, koszt 45 zł. (dla grup parafialnych 25 zł)