Pielgrzymka do Wilna: spotkanie organizacyjne.

Pielgrzymów wyjeżdżających w maju do Ostrej Bramy w Wilnie zapraszamy na spotkanie organizacyjne 14 kwietnia o godz. 19.00 w parafialnej sali konferencyjnej (nr 130, wejście przez portiernię domu zakonnego). Spotkanie poprowadzi szef biura podróży i zarazem główny organizator naszej pielgrzymki.

Na spotkaniu podane zostaną ostateczne decyzje związane z kosztami, programem i logistyką pielgrzymki.

Podany w wielkanocnej gazetce parafialnej inny termin spotkania uległ zmianie ze względu na pobyt organizatora w szpitalu. W następnym numerze gazetki ukaże się informacja o zmianie terminu. Obowiązuje termin spotkania podany na stronie internetowej i w ogłoszeniach parafialnych.