Pielgrzymka do Ziemi świętej

W dniach 14 – 22 listopada parafia św. Jakuba z Tolkmicka organizuje Pielgrzymkę do Ziemi świętej. Koszt 3.680 zł i 80 $. Zapisy i informacje u ks. Proboszcza. Są jeszcze wolne miejsca.