Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W dniach 8 – 16 października pragniemy zorganizować Pielgrzymkę do Ziemi świętej. Koszt 2.100 zł i 520$. Zapisy i informacje u ks. Proboszcza. Przy wyjściu z kościoła możemy zabrać ulotki informacyjne z programem. Pierwsze spotkanie informacyjne w niedziele 9 maja po mszy o 10.00.