Pielgrzymka Miłosierdzia

 

Autokarową pielgrzymką z naszej Bazyliki do krakowskich Łagiewnik chcemy dopełnić poznawanie i modlitewne nawiedzanie najważniejszych miejsc, w których powstawał i rozwijał kult Miłosierdzia Bożego, zapoczątkowany przez świętą siostrę Faustynę Kowalską. Bowiem dotychczas inspirowani ideą  Miłosierdzia Bożego modliliśmy się już w Głogowcu – w domu rodzinnym s. Faustyny, byliśmy w Sanktuarium Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich, poznaliśmy miejsca związane z Jej posługą zakonną w Płocku i w Wilnie.

Do Łagiewnik wyruszamy w piątek 9 września, o godz. 7.00, a w nasze pielgrzymowanie chcemy włączyć również modlitwę w miejscach bliskich wielkiemu promotorowi nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego – św. Janowi Pawłowi ll. Dlatego w programie pielgrzymki jest także pobyt w Wadowicach i w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ramowy program pielgrzymki przedstawia się następująco:

Dzień pierwszy – 9 września, piątek.

 Przejazd z Warszawy do Wadowic. W Wadowicach zwiedzamy muzeum – dom rodzinny św. Jana Pawła ll i uczestniczymy we Mszy św. w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, świątyni parafialnej Jana Pawła II. Wieczorem przejazd na nocleg i kolację do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dzień drugi – 10 września, sobota.

Po śniadaniu w Kalwarii wyruszamy do Łagiewnik. O godz. 10.30 uczestniczymy we Mszy św. odprawianej dla pielgrzymów w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego o godz. 10.30. O godz. 12.00 jedna z sióstr wygłosi specjalnie dla naszej grupy konferencję o Miłosierdziu Bożym. Ewentualny czas wolny przed Mszą św. jak i po konferencji pozostawiamy do dyspozycji każdego z uczestników np. na osobistą modlitwę, zakup pamiątek, obiad, itp. Ok. godz. 14.00 udamy się na zwiedzanie z przewodnikiem najważniejszych obiektów sakralnych na Starym Mieście, czyli Kościoła Mariackiego (wejście płatne), Katedry (wejście płatne) i kościoła Franciszkanów. Należy się liczyć z ewentualną korektą ze względu tradycyjne tego dnia śluby. Wieczorem powrót na kolację i nocleg w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dzień trzeci – 11 września, niedziela.

Śniadanie św. Od godz. 9.00 włączamy się w uroczystości odpustowe i Pielgrzymkę Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. A zatem najpierw uczestniczymy w 2-godzinnej modlitwie na dróżkach Piłata, a następnie bierzemy udział w uroczystej sumie odpustowej o godz. 11.00. Po posiłku wracamy do Warszawy.

Bazą noclegową na cały czas pielgrzymki jest dom pielgrzyma w Kalwarii Zebrzydowskiej, który oferuje nam pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami oraz możliwość skorzystania z posiłków.

W cenie pielgrzymki mieści się opłata za autokar, noclegi, ubezpieczenie, za wstęp do kościołów, korzystanie ze słuchawek w trakcie zwiedzania z przewodnikiem i honorarium dla przewodnika. Pozostałe opłaty (w tym posiłki) ponosi osobiście każdy z pielgrzymów. Opłata za udział w pielgrzymce wynosi 250 zł od osoby. Zgłoszenia do udziału w pielgrzymce przyjmujemy w kancelarii lub w zakrystii przy okazji nabożeństw. Przy zapisie należy podać adres i nr pesel oraz wnieść przedpłatę w wysokości 50 zł. Ta opłata nie jest zwracana w razie rezygnacji. Organizatorem i duchowym przewodnikiem pielgrzymki jest wikary z Bazyliki. Ilość miejsc jest ograniczona.