Pielgrzymka na Warmię

Po urlopowo- wakacyjnej przerwie podejmujemy na nowo praktykę autokarowych pielgrzymek. Tym razem proponujemy pielgrzymkę do sanktuariów na Warmii. Głównym celem pielgrzymki jest Gietrzwałd, który znamy z objawień Matki Bożej, jakie miały tam miejsce w dniach 27 czerwca – 16 września 1877 roku. Wtedy pochodzącym z niezamożnych rodzin polskich – trzynastoletniej Justynie Szafaryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej – ukazała się Matka Boża i rozmawiała z nimi "w języku, jakim mówią w Polsce", odnotował ks. Franciszek Hipler.

Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie spowodowały rozwój religijności i umocnienie ducha wiary oraz przyczyniły się do powstania nowego ośrodka pobożności maryjnej. Z czasem, ilością pielgrzymów i popularnością, sanktuarium gietrzwałdzkie przewyższyło cieszące się dłuższą tradycją sanktuarium w Świętej Lipce. Dodatkowym owocem zaistnienia sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie było odrodzenie się tożsamości Polaków na Warmii, niszczonej polityką Kulturkampfu kanclerza Bismarcka.

Drugim miejscem, jakie planujemy odwiedzić jest Sanktuarium Najświętszego Sakramentu z Kalwarią Warmińską w Głotowie, zwanym często również Glotowem. Sanktuarium powstało na miejscu cudownego znalezienia Przenajświętszej Hostii, którą wczesniej pobożny lud ukrył w ziemi przed najazdem pogańskich Litwinów i Prusów. Obok kościoła w malowniczym wąwozie znajduje się KalwariaWarmińska, zwana też Warmińską Jerozolimą. W drugiej połowie XIX w. zamożny mieszkaniec Głotowa – Johannes Merten – udał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej i tam powziął myśl o wybudowaniu w swojej wsi Kalwarii, wzorowanej na jerozolimskiej. Małe kamyki, które zebrał na Drodze Krzyżowej w Jerozolimie, przywiózł ze sobą jako relikwie, by umieścić je w mających powstać kaplicach-stacjach.

Koszt pielgrzymki wynosi 70 zł od osoby i pokrywa przejazd autokarem, ubezpieczenie oraz ofiarę składaną przewodnikowi miejsca. Wyżywienie każdy z pielgrzymów organizuje sobie we własnym zakresie. Istnieje możliwość skorzystania z gorącego posiłku w domu pielgrzyma w Gietrzwałdzie.

W Gietrzwałdzie będziemy uczestniczyć we Mszy św., zapoznamy się z dziejami sanktuarium, skorzystamy ze źródełka, a pobyt zakończymy koronką do Miłosierdzia Bożego. Przewidziany jest czas na osobistą modlitwę, posiłek i zakup pamiątek.

W Głotowie zwiedzimy sanktuarium i – o ile pogoda dopisze – odprawimy Drogę Krzyżową, ponieważ to miejsce szczególnie sprzyja takim nabożeństwom.

Na pielgrzymkę należy zabrać ze sobą różaniec, teksty Godzinek o Najświętszej Maryi Pannie, nieszporów niedzielnych i potrzebne lekarstwa. Należy zadbać o wygodne obuwie, bowiem rozległe i piękne przyrodniczo tereny obydwu sanktuariów sprzyja modlitwie w czasie wędrówki.

Gotowość wzięcia udziału w pielgrzymce można zgłaszać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii Bazyliki, przy okazji nabożeństw liturgicznych.

Wyjazd 20 września (sobota) godz. 6.30 z parkingu przed Bazyliką. Przewidywany powrót ok. godz. 20.00