Pielgrzymka: Ostatnia bitwa kampanii wrześniowej 1939 r.

W sobotę, 29 lipca, chcemy zrealizować odwołaną w maju pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września w Woli Gułowskiej i miejsc związanych z ostatnią bitwą obronną żołnierza polskiego w 1939 r., która miała miejsce w okolicach Woli Gułowskiej i Kocka w dn. 2-5 października 1939 r., gdy SGO „Polesie” pod dowództwem gen.  Franciszka Kleeberga idąc na pomoc Warszawie starła się z niemiecką 13. dywizją piechoty zmotoryzowanej.

Zwiedzanie rozpoczniemy od Woli Okrzejskiej i muzeum Henryka Sienkiewicza, autora bliskiej sercom Polaków "Trylogii"; dzieła któremu Autor nadał dedykację ku pokrzepieniu serc.  

Następnie udamy się do Woli Gułowskiej, gdzie w muzeum multimedialnym zapoznamy się z bohaterskim czynem żołnierzy polskich w 1939 r. Natomiast w pobliskim Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września przeżyjemy pielgrzymkową Mszę św. i skorzystamy z przewodnickiej posługi ojców karmelitów, stróżów tego Sanktuarium.

W drodze powrotnej zatrzymamy się przy Cmentarzu Wojskowym w Kocku, na którym jest spoczywają prochy gen. Kleeberga i 81 żołnierzy. Tam oddamy hołd poległym i pomodlimy się za bohaterskich obrońców Ojczyzny.

Pielgrzymka zaplanowana jest na ostatnią sobotę lipca – 29.07.br. Wyjazd o godz. 630 z parkingu przed Bazyliką. Przewidywany powrót ok. godz. 1900.

Koszt pielgrzymki wynosi 85 zł/os. Stanowi to pokrycie kosztów autokaru, ubezpieczenia, biletów do muzeów w Woli Okrzejskiej i Woli Gułowskiej. Muzeum w Woli Gułowskiej we współpracy z kawiarnią w Domu Kultury oferuje zwiedzającym gorący obiad w cenie promocyjnej, z której to oferty również zamierzamy skorzystać. Opłata za obiad mieści się w kosztach pielgrzymki. 

Zapisy przyjmujemy w kancelarii, w zakrystii Bazyliki, telefonicznie i pocztą elektroniczną.