Pielgrzymka po Ziemi Łęczyckiej

Na sobotę, 14 września, proponujemy parafianom i przyjaciołom Bazyliki NSJ  autokarową pielgrzymkę po Ziemi Łęczyckiej.  Pielgrzymkę zaczniemy od Sanktuarium Chrztu świętej siostry Faustyny; tam będziemy mieli okazję uczestniczyć we Mszy św., a ks. kustosz przybliży nam dzieciństwo s. Faustyny i dzieje Sanktuarium  Potem udamy się do Głogowca i zwiedzimy dom rodzinny Świętej oraz gospodarstwo jej rodziców.

Obiad jest przewidziany w Łęczycy. Po obiedzie zwiedzamy Archikolegiatę Łęczycką w Tumie, największy obiekt romański w Polsce, miejsce synodów, sejmów i zjazdów. Następnie zwiedzamy skansen „Łęczycka Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku. Po powrocie do Łęczycy zwiedzimy Zamek-Muzeum, niegdyś siedzibę królów polskich, m.in. Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka. O ile bez opóźnień będzie realizowany program i czas pozwoli być może uda się zrealizować krótki spacer z przewodnikiem po mieście.

Koszt udziału w pielgrzymce wynosi 100 zł i stanowi opłatę za autokar, bilety wstępu (skansen, muzeum, kolegiata), za usługę przewodnicką i obiad.