Pielgrzymka: Psków – Sankt Petersburg – Kowno

W dn. 2-8 czerwca br. parafianie z Bazyliki NSJ pielgrzymowali do Sankt Petersburga, odwiedzając po drodze Psków i Kowno. W pielgrzymce uczestniczyły również osoby z innych parafii. Petersburg urzekł nas zjawiskiem białych nocy oraz pięknem i bogactwem pałaców, soborów i parków.