Pielgrzymka Radia Maryja

Zapraszamy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Radia Maryja
do Matki Jasnogórskiej do Częstochowy.
Wyjazd 10go lipca (w niedzielę) o 5.30 sprzed Bazyliki.

Zapisy przyjmowane są codziennie po wieczornej Mszy św. w Zakrystii.
Dodatkowe informacje tel 22 818.22.56 lub 22 818.01.51.
Serdecznie zapraszamy