Pielgrzymka Roku… do Matki!

9 listopada parafianie i sympatycy pielgrzymowania z Bazyliką NSJ odbyli najważniejszą pielgrzymkę w roku – na Jasną Górę, do Królowej Polski. W ten sposób dziękowali Matce naszego Narodu za opiekę podczas wszystkich wyjazdów pielgrzymkowych z Bazyliki, co stało się już trwałym punktem życia naszej wspólnoty parafialnej.Do Częstochowy pojechały dwa autokary, mimo że chętnych było dużo więcej. Przewodnikami byli ks. prob. Edmund Modzelewski i wikary z Bazyliki.