Pielgrzymka: Sanktuaria Świętokrzyskie

Dziękczynną modlitwą w Sanktuarium Świętego Krzyża pielgrzymi z Bazyliki NSJ chcą uczcić 1050-rocznicę chrztu Polski. Jednodniowy wyjazd zaplanowany jest na sobotę – 8 października. Ruszamy z parkingu przed Bazyliką NSJ o godz. 630; powrót ok. godz. 2000.

Po konsultacjach z wyjeżdżającymi i rozmowach z gospodarzami obiektów ustalony został ostateczny plan pielgrzymki, który przewiduje nawiedzenie następujących świątyń:

1.       Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. Tutaj zaplanowana jest Msza św., zwiedzanie z przewodnikiem (z wejściem na wieżę i do krypty), czas do własnej dyspozycji, który można wykorzystać na modlitwę prywatną i ciepły posiłek w miejscowej jadłodajni.

2.       Klasztor Bernardynek w Świętej Katarzynie. Pobyt w tym miejscu wypełni nam spotkanie z siostrą, która zapozna nas z historią klasztoru i jego  misją. Będzie też czas na krótką modlitwę.

3.       Kościół Wniebowzięcia NMP w Bodzentynie z niezwykłym ołtarzem głównym – stanowiącym przykład renesansowej snycerki – i obrazem Ukrzyżowania. O tych i innych dziełach artystycznych w tej świątyni, będących zarazem przedmiotem głębokiego kultu w tym prowincjonalnym miasteczku opowie nam ks. proboszcz.

Koszt pielgrzymki wynosi 70 zł od osoby i należy go uregulować do końca września. Suma ta zawiera opłaty za autokar, ubezpieczenie, za przewodnika i wejściówki na wieżę i do krypty świętokrzyskiej oraz zwyczajowe ofiary składane w odwiedzanych kościołach. Każdy z pielgrzymujących we własnym zakresie opłaca posiłki.

Zapisy przyjmujemy  w kancelarii parafialnej i w zakrystii Bazyliki przy okazji nabożeństw. Na pielgrzymkę zabieramy różańce, książeczki z tekstem Godzinek o NMP, leki i wygodne obuwie.