Pielgrzymka świętokrzyskim szlakiem cysterskim

Czerwcowa pielgrzymka autokarowa z Bazyliki będzie wiodła świętokrzyskim szlakiem cysterskim

Pierwsi cystersi przybyli do Polski w I połowie XII wieku i osiadali na zagospodarowanych już terenach, w klasztorach fundowanych przez książąt i możnowładców. Fundatorzy, sprowadzając ten zakon kierowali się głównie motywami religijno-gospodarczymi, prestiżowymi oraz pragnieniem ugruntowania wpływu Kościoła na społeczeństwo.

Opactwo jędrzejowskie, od którego rozpoczynamy nasze pielgrzymowanie,  jest najstarszym opactwem cysterskim na ziemiach polskich. Zostało ono ufundowane w 1140 r. przez Janika Jaksę, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego i jego brata Klemensa. Do Jędrzejowa przybyli cystersi z francuskiego Morimondu, z zamiarem nawracania narodów pogańskiej Rusi.

Wydarzeniem głośnym w dziejach tego opactwa, i szczególnie poruszającym serca Polaków, jest wstąpienie  Wincentego Kadłubka do cystersów w 1218 r., po uprzedniej rezygnacji z godności biskupiej. Właśnie w Jędrzejowie miała powstać ostatnia część słynnej „Kroniki Polaków”.

Relikwie bł. Wincentego Kadłubka, złożone w jednej z kaplic kościoła przy opactwie jędrzejowskim, są dziś jego największym skarbem i przyciągają rzesze pielgrzymów. Warto zauważyć, że kult bł. Kadłubka zawiera w sobie głęboką cześć dla Najświętszej Maryi Panny. W 2015 roku biskup kielecki ustanowił w tym kościele diecezjalne sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka.

Niespełna 40 po Jędrzejowie cystersi osiedlili się w Wąchocku, w klasztorze ufundowanym przez krakowskiego biskupa Gedeona. Zakonnicy zajmowali się hodowlą, młynarstwem, tkactwem, a także górnictwem i hutnictwem. Opactwo wąchockie otrzymało przywilej na poszukiwanie kruszców w księstwie krakowskim i sandomierskim. Dziś klasztor cystersów jest jednym z najcenniejszych i najlepiej zachowanych romańskich założeń klasztornych w Polsce.

Klasztor wąchocki bardzo chwalebnie wpisał się w dzieje polskiego patriotyzmu, a potwierdza to choćby fakt, że zakłady klasztorne wytwarzały broń dla wojsk księcia Józefa Poniatowskiego i powstańców listopadowych. Klasztor był także bazą oddziałów powstańczych w 1863 r. i główną siedzibą ich dowódcy – gen. Langiewicza. W murach opactwa spoczywają również prochy mjr Jana Piwnika – „Ponurego” – legendarnego dowódcy oddziałów partyzanckich Armii Krajowej.

 Zatem chętnych do modlitwy w tak szacownych świątyniach i do zwiedzania cysterskich klasztorów zapraszamy do zgłaszania swego udziału. Można to uczynić w kancelarii parafialnej, w zakrystii Bazyliki, telefonicznie lub mailem (bazylika@salezjanie.pl). Koszt pielgrzymki wynosi 75 zł od osoby.

Opłata ta stanowi pokrycie kosztów wynajmu autokaru, biletów w Wąchocku, opłat przewodnickich i ubezpieczenia. Wyżywienie i inne wydatki pokrywa każdy we własnym zakresie.

Przewodnikami po obiektach klasztornych będą mieszkający w nich mnisi. Oprócz zwiedzania obiektów w programie pielgrzymki jest przewidziana Msza św. w Jędrzejowie i nabożeństwo w Wąchocku, o którym zadecydują możliwości czasowe. Wspólna modlitwa wypełni nam również częściowo czas podróży w autokarze. Będzie też okazja do modlitwy osobistej.

Na pielgrzymi posiłek wykorzystamy ofertę klasztornej kawiarni w Wąchocku, która oprócz słodkości poleca m. in smaczny bigos, ale również charkterystczne dla tego miejsca pierogi mnicha czy kiszkę cysterską.

Na pielgrzymkę wyruszamy 17 czerwca o godz. 6.30 z parkingu przed Bazyliką. Przypominamy o zabraniu różańca, lekarstw, stosownej odzieży i obuwia ułatwiającego wędrówkę po obiektach klasztornych.