Pielgrzymka szlakiem Prymasa Tysiąclecia

Organizujemy całodniową autokarową pielgrzymkę, której trasa wiedzie przez miejscowości na Mazowszu, związane z życiem Prymasa Tysiąclecia – Kard. Stefana Wyszyńskiego. Są to: Zuzela, Andrzejewo i Choszczówka. Zuzela jest parafią narodzin i wczesnego dzieciństwa Prymasa. W miejscowym kościele odprawimy Mszę św. i zwiedzimy Muzeum Lat Dziecięcych, w którym odtworzone jest mieszkanie państwa Wyszyńskich i izba szkolna. Do Andrzejewa Wyszyńscy przenieśli się, ponieważ tam akurat tata Wyszyński dostał posadę organisty. Przyszły Prymas tam uczęszczał do szkoły. Z kolei w Choszczówce jako Prymas Polski korzystał z odpoczynku i okazji do modlitwy "na samotności".
W programie pielgrzymki jest również sanktuarium maryjne w Wąsewie z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
Program jest bogaty, więc trzeba liczyć się, że dłuższy pobyt w jednym miejscu wymusi rezygnację z odwiedzin w innym. Decyzję będą podejmowane w trakcie pielgrzymki.
Na pielgrzymkę zabieramy różańce, książeczki z Godzinkami o NMP i nieszporami, leki oraz prowiant. Okazja do gorącego posiłku również będzie na trasie pielgrzymki.
Wyruszamy z parkingu przed Bazyliką 23 kwietnia o godz. 6.30. Przewidziany powrót ok. 19.00.
Koszt pielgrzymki wynosi 70 zł od osoby i obejmuje ubezpieczenie, przejazd autokarem oraz wstęp do muzeum w Ciechanowcu.
Zapisy przyjmujemy w kancelarii i w zakrystii Bazyliki przy okazji nabożeństw.