Pielgrzymka z Bazyliki NSJ na Roztocze: program i koszty

Z nadzieją że we wrześniu zagrożenie COVID-19, zostanie opanowane na tyle, by zaistniały warunki do pielgrzymowania, kontynuujemy działania przygotowujące naszą pielgrzymkę na Roztocze

Termin pielgrzymki nie uległ zmianie, czyli data 18-20 września jest aktualna. Osoby, które przed epidemią zgłosiły się na pielgrzymkę, powinny potwierdzić u wikarego swoją decyzję. Bowiem dla niektórych doświadczenie epidemii może być powodem rezygnacji, a chętni oczekują na zwolnione miejsca. W tracie pielgrzymki chcemy zrealizować następujący program:

18 września (piątek)

Godz. 630 – odjazd autokaru z pl. Ks. Lauferskiego przed Bazyliką

Godz. 1200 – przyjazd do Zamościa i początek zwiedzania (czas zwiedzania ok. 5 h).

Zwiedzane obiekty: fortyfikacje, Bastion VII, Stara Brama Lwowska (ewentualne wejście do

podziemnej trasy turystycznej Bastionu VII ), Rynek Wielki z kamieniczkami i Ratuszem, Rynek Wodny, Katedra , Prochownia (film opowiadający o powstaniu twierdzy aż do jej wyburzenia ), Pałac Zamoyskich, Akademia Zamojska, pomnik Dzieci Zamojszczyzny, Stara Brama Lubelska, Kościół św. Katarzyny, Plac Stefanidesa, Gmina Żydowska, Rynek Solny (możliwość wejścia na trasę Oficyn Ratusza).

Godz. 1700 – Msza święta w jednym z kościołów Starego Miasta

Po Mszy św. – odjazd do domu pielgrzyma Misjonarzy Krwi Chrystusa w Łabuńkach Pierwszych – zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny.

19 września (sobota)

Godz. 800 – śniadanie w domu pielgrzyma Misjonarzy Krwi Chrystusa w Łabuńkach

Godz. 900 – wyjazd w trasę, czas zwiedzania 8-9 h.

– Tomaszów Lubelski: modrzewiowy barokowego kościoła Zwiastowania NMP (ew. Msza św.), herbaciarnia – tzw. czajnia, rynek i cerkiew prawosławna.

– Rezerwat nad Tanwią „Szumy” – 24 progi skalne na rzece Tanew.

– Józefów – kamieniołom, krótka historia miasta ( zwiedzanie z okien autokaru).

– Zwierzyniec – siedziba Roztoczańskiego Parku Narodowego, browar z 1806 r., dawna rezydencja zarządcy Ordynacji Zamojskiej, barokowy kościół na wyspie pw. św. Jana Nepomucena, punkt widokowy na stawy „Echo”.

– Sochy – cmentarz wojenny, związany z najbardziej tragiczną kartą w dziejach wsi.

–  Krasnobród – (mała Częstochowa): kościół pw. Nawiedzenia NMP (ew. Msza św.)

budynki poklasztorne, muzeum wsi zamojskiej, kaplica na wodzie, powrót do miejsca noclegu.

Po powrocie obiadokolacja w domu pielgrzyma i czas do własnej dyspozycji.

20 września (niedziela)

Godz. 800 – śniadanie w domu pielgrzyma Misjonarzy Krwi Chrystusa w Łabuńkach

Godz. 900 – wyjazd w trasę, czas zwiedzania ok. 5h.

– Radecznica : zwiedzanie sanktuarium św. Antoniego – Msza św. w Bazylice,  kaplica objawień św. Antoniego.

– Szczebrzeszyn – pomnik chrząszcza, Synagoga, cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej.

Godz. 1400 – obiad w restauracji. Po obiedzie wyjazd do Warszawy

Koszty pielgrzymki

Na ogólny koszt pielgrzymki składają się opłaty za autokar, nocleg w domu pielgrzyma i posiłki (2 obiadokolacje i 2 śniadania), ubezpieczenie NNW, bilety wstępu w Zamościu (Bastion VII, trasa podziemna oficyn ratusza, dzwonnica przy katedrze, Muzeum-Arsenał, prochownia) zwyczajowa opłata w niektórych sanktuariach, opłata przewodnika (3 dni) i niedzielny obiad w Szczebrzeszynie. Z sumy tych kosztów wynika, że opłata za udział jednej osoby w pielgrzymce wynosi 310 zł. Osoby, które już potwierdziły swój udział w pielgrzymce mogą ją uregulować u wikarego z Bazyliki. Termin wpłat upływa 31 sierpnia. Po tej dacie, w miejsca nieopłacone będziemy zapisywać osoby z listy rezerwowej, uznając brak wpłaty za rezygnację z wyjazdu.

Zalecenia organizacyjne

Naszą bazą na czas pielgrzymowania po Roztoczu będzie dom pielgrzyma w Łabuńkach Pierwszych prowadzony przez Misjonarzy Krwi Chrystusa. Warunki są skromniejsze niż w hotelach, ale za to niższa cena. Trzeba przygotować się na większe pokoje niż 2-osobowe; po otrzymaniu ich wykazu jeszcze przed pielgrzymką będzie okazja, aby się dobrać w grupy.

Każdego dnia, w którymś z odwiedzanych sanktuariów będziemy uczestniczyć we Mszy św. Inne modlitwy w autokarze lub w domu pielgrzyma. A w trakcie dojazdów do obiektów, w autokarze będziemy realizować program duchowy. Wprawdzie mamy śpiewniki parafialne, ale zabierzmy własny różaniec, ewentualnie książeczkę czy lekturę do osobistej refleksji. Obowiązuje nas zakładanie maseczek w autokarze i obiektach zamkniętych, codzienny pomiar temperatury ciała i dezynfekcja rąk przy wejściu do autokarów czy zwiedzanych obiektów. Pan Michał jest przygotowany do pomiaru temperatury i dezynfekcji przy wchodzeniu do autokaru. W maseczki zaopatrujemy się sami.  Również należy zadbać we własnym zakresie o jakieś przekąski na drogę i podczas zwiedzania Zamoście, ponieważ w piątek pierwszy wspólny posiłek jest przewidziany dopiero wieczorem w domu pielgrzyma.