Pielgrzymki do Rzymu i do Fatimy

O ile znajdzie się odpowiednia ilość osób, to możliwe są jesienią dwie pielgrzymki samolotem: do Rzymu i do Fatimy. Wstępnie przyjęliśmy, że będą to grupy 20-osobowe, bowiem zamierzamy poruszać się komunikacją lokalną. Pielgrzymka do Rzymu przewidywana jest w I połowie października, a pielgrzymka do Fatimy w II połowie września. Obydwie trwałyby 4-5 dni. Ostateczny program i czas trwania zostałby ustalony na spotkaniu p. Grochowskiego (organizatora) z zainteresowanymi. Od tego również będą zależały koszty pielgrzymek.

Deklarację udziału w pielgrzymkach przyjmuje ks. wikary w zakrystii po nabożeństwach lub w kancelarii. Zgłoszenia można również przesłać mailem (jakkrzy@wp.pl) lub telefonicznie (504 778 503).