Pielgrzymki zagraniczne z Bazyliki

Mimo dwóch prób – na razie bez skutku- zorganizowania pielgrzymki z naszej Bazyliki do Barcelony i Lourdes nadal nie wygasa zainteresowanie tą trasą i nadal zgłaszają się chętni. Czy zatem taki wyjazd będzie? Tak, są prowadzone prace organizacyjne, by do tej pielgrzymki doszło, ale muszą się znaleźć jeszcze 3-4 osoby chętne, by się zwróciły koszty. Zajmujący się ta sprawą p. Grochowski mógłby ją przygotować na październik.

Natomiast istnieje możliwość, by kilka osób mogło dołączyć się do organizowanej przez niego pielgrzymki na Litwę (Troki – Wilno – Kowno – Jaszuny) w dn. 7-10 maja. Koszt – 750 zł. Wprawdzie jest to pielgrzymka parafialna z Wawra, ale z sympatii dla naszej Bazyliki p. Grochowski znajdzie w tej grupie miejsce dla naszych parafian. Zainteresowani tą propozycją powinni zgłaszać się bezpośrednio do niego – tel. 600 090 231.

Przy tej okazji informujemy, że Msza św. dziękczynna za szczęśliwe pielgrzymowanie do Łodzi zostanie odprawiona w Bazylice 26 kwietnia (środa) o godz. 18. Uczestników tego wyjazdu i sympatyków pielgrzymowania pod patronatem Bazyliki zapraszamy do udziału w niej.