PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie
on nam pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który kończy się w niedzielę
Chrystusa Króla 26 listopada 2023 r. Tematem przewodnim tego roku jest refleksja
nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę
wierzących kroczących razem do domu Ojca.

Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na
przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia
Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu
przygotowaniu do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten
czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną
uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego
oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne
zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną
Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty. Do licznego udziału
w Roratach, celebrowanych w naszej Bazylice codziennie o godz. 7:00 , zapraszamy.
Dzieci, mają roraty we wtorki i czwartki. W ten sposób, w blasku światła
lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na
przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień,
zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu
potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez
zakup świec Caritasu, które już są do nabycia w naszej Bazylice.

Podczas dzisiejszych odprawianych Mszy św. w Bazylice poświęcamy opłatki na
stół wigilijny. Również możemy od dzisiaj nabywać opłatki i świece Caritasu.

29 listopada rozpoczniemy nowennę przed Uroczystością Matki Bożej
Niepokalanej o g. 17:30 .

Różaniec połączony z wypominkami w dniach 29 – 30 listopad odmówimy o godz.
17:00 serdecznie zapraszamy.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu
kapłaństwa. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowe podczas Mszy św.,
sprawowanych w naszej Bazylice. Na progu Adwentu serdecznie zachęcam do
skorzystania z sakramentu pokuty.

W pierwszą sobotę w modlitwach polecajmy Matce Najświętszej naszych
parafian, oddajmy się Jej Niepokalanemu Sercu. Msza św., w sobotę o godz. 8:00

będzie sprawowana, jako wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i świata całego.

Zapraszamy odważnych mężczyzn do udziału w modlitwie wynagradzającej
Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwszą sobotę miesiąca, 3 grudnia 2022, przy
naszej Bazylice. O godz. 08:00 Eucharystia, po niej różaniec w kaplicy i medytacja
15-minutowa.

Również w pierwszą sobotę zapraszamy na różaniec przy wystawionym
Najświętszym Sakramencie po Mszy św. wieczornej.

W trzecią niedzielę adwentu rozpoczniemy doroczne adwentowe rekolekcje.
Czas refleksji i zamyśleń nad sobą poprowadzi ks. Sylwester Gaworek proboszcz
parafii św. Marka na Targówku i dziekan dekanatu Praskiego.

Przepraszamy za utrudnienia trwa remont łazienki przy zakrystii w bazylice,
można skorzystać z łazienki w domu zakonnym.

Za wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę czy przelewem na konto,
także za dzisiejszą tacę przeznaczoną na zobowiązania finansowe, składamy
serdeczne Bóg zapłać.

W zakrystii są do odebrania niektóre zdjęcia w formie papierowej z listopadowych
pielgrzymek na Jasną Górę i do Mstowa. Wszystkie zdjęcia w formie elektronicznej można
skopiować po dostarczeniu pendrive-a.

Zachęcamy do nabywania i czytania tygodnika Idziemy.