Pierwsze małe uwielbienie

W niedzielę, 4 września mogliśmy przeżywać pierwsze małe uwielbienie. Jest to jedna z propozycji, jaką w tym roku chce nam zaprezentować oratorium i ks. Sławek. Małe uwielbienie jest połączone z wieczorną Mszą św., po której zespół prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu wykorzystując formę słowną i muzyczną. Tym razem małe uwielbienie poprowadził zespół „Na nowo”. Jest to grupa wokalistów i sekcja instrumentalna, której członkowie na codzień związani są z różnymi formacjami (TGD, Gospel Rain, Siena Gospel Choir), a łączy ich pragnienie uwielbienia Boga poprzez śpiew i muzykę.Na muzyczne uwielbienie Boga w Bazylice ks. Sławek zaprasza w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 19.30