Podziękowania

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy trudzili się nad świątecznym wystrojem naszej bazyliki i uroczystą oprawę Świąt. Siostrze Bernadecie, Panu Antoniemu, Panu Tadeuszowi, oraz wszystkim Osobom z nimi współpracującym. Pan Organiście i Chórowi, Ministrantom, którzy ubierali i stroili w tym roku kościół, Bielankom, Siostrom i Katechetkom.
Rycerzom Jana Pawła II, którzy zaprojektowali i wykonali tegoroczny żłóbek. Panom z Totus Tuus za wszelką pomoc w tych dniach. 
Szczególne podziękowania moim Współbraciom Salezjanom za posługę sakramentalną w ostatnich dniach.