Podziękowanie za akcję zbierania telefonów

Drodzy parafianie, chciałbym w imieniu własnym jak również Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, bardzo serdecznie podziękować za Wasz udział w naszej wielkopostnej akcji charytatywnej, jaka odbyła się w naszej parafii a, była nią zbiórka starych telefonów komórkowych. Przez cały okres Wielkiego Postu udało się nam zebrać: 204 telefony komórkowe i jeden aparat fotograficzny. Wszystkie te telefony i aparat fotograficzny zostały przekazane w Wielki Czwartek (05.04.) p. Marii Roguskiej, która jest koordynatorem tej akcji. Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania i staropolskie: Bóg zapłać, za Waszą otwartość i odpowiedź na ten mój apel. Mam jednocześnie nadzieję, że nie była to nasza ostatnia akcja charytatywna, w jakiej wzięliśmy udział jako parafia.

Z wyrazami szacunku: ks. Janusz Kuskowski sdb