Podziękowanie

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy trudzili się nad świątecznym wystrojem naszej bazyliki i uroczystą oprawę Świąt. Siostrze Bernadecie i Panu Tadeuszowi, oraz wszystkim Osobom z nimi współpracującym. Naszemu klerykowi Piotrkowi (z seminarium w Krakowie), Pan Organiście i chórowi pod dyrekcją ks. Ryszarda Ptasińskiego, Ministrantom, którzy ubierali i stroili kościół i Bielankom, Siostrom i Katechetkom. Rycerzom Kolumba, którzy zaprojektowali i wykonali tegoroczny żłóbek. Policji i Straży Miejskiej za troskę o porządek przed świątynią. Panom z Totus Tuus za wszelką pomoc w tych dniach.
Szczególne podziękowania moim Współbraciom Salezjanom za posługę sakramentalną w ostatnich dniach. Po mszy św. udamy się do drzwi kościoła i pragniemy się z Wami, Drodzy przełamać opłatkiem i złożyć sobie życzenia świąteczne.