Pogrzeb brata Alojzego

2 października, w niedzielę, zmarł Alojzy Gembolis – brat zakonny ze wspólnoty salezjanów przy Bazylice NSJ. Przeżył 80 lat, w tym 60 lat jako salezjanin. Przez większą część swego życia zakonnego brat Alojzy służył w zgromadzeniu salezjańskim jako kierowca.

Wielu parafian z pewnością pamięta jego osobę rozmodloną w klęczniku, przy wyjściu z zakrystii, podczas niedzielnych Mszy św. i okresowych nabożeństw w Bazylice. Mimo dojrzałego wieku chętnie angażował się w akcje sportowe w naszym oratorium, dając młodzieży i dzieciom przykład życzliwego odnoszenia się do siebie i budowania przyjaznych relacji.

Msza św. pogrzebowa w intencji śp. brata Alojzego zostanie odprawiona w Bazylice dnia 5 października (środa) o godz. 1030. Bezpośrednio po liturgii żałobnej w Bazylice doczesne szczątki Alojzego Gembolisa zostaną złożone w grobowcu salezjańskim na Cmentarzu Bródzieńskim.

Niech Bóg wynagrodzi Bratu Alojzemu Jego wierność salezjańskiemu powołaniu szczęśliwą wiecznością.